Πέτρες και έλεος/Petrol Blues

Τα ποιήµατα καταγράφουν την προσπάθειά του νεαρού συγγραφέα να κατανοήσει και να διαχειριστεί: την ενηλικίωση, την κοινωνία και την θέση του σε αυτή, τον έρωτα, τις πρόσφατες πολιτικο-οικονοµικές εξελίξεις, γενικά τον κόσµο και συγκεκριµένα τον άνθρωπο.


The poems document the author’s attempts to understand and cope with: adulthood, society and his place in it, love, recent political and economic developments, the world in general and humans in particular.

Author: >Αλέξανδρος Χρονίδης / Alexandros Chronides

10.00

SKU: 978-9963-255-83-2 Category: Tag:
Valesta 36Α, 2370 Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22 35 80 28
Email: info@armidabooks.com

Newsletter

Follow Us

Copyright © 2024 Armida Books. Website created by ruxbo