Η Ευρώπη στην Κυπριακή πεζογραφία – Europe in Cypriot prose

12 works of prose which have a common denominator: they deal directly or indirectly with the relationship of Cyprus with Europe through the ages.

12 πεζογραφήματα, που έχουν ένα κοινό παρονομαστή: ασχολούνται, άμεσα ή έμμεσα, με τις διαχρονικές σχέσεις της Κύπρου με την Ευρώπη.

Editor: Πάνος Ιωαννίδης – Panos Ioannides

10.00

Valesta 36Α, 2370 Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22 35 80 28
Email: info@armidabooks.com

Newsletter

Follow Us

Copyright © 2024 Armida Books. Website created by ruxbo