Χριστόφορος Σάββα / Christophoros Savva

Χριστόφορος Σάββα / Christophoros Savva

O Χριστόφορος Σάββα γεννήθηκε σε µια πολυµελή αγροτική οικογένεια στις 8 Ιουλίου 1924, στο χωριό Μαραθόβουνος, στη νότια πλευρά της οροσειράς του Πενταδακτύλου. Τέλειωσε το δηµοτικό σχολείο του χωριού του, όµως οι γονείς του δεν είχαν τα µέσα να τον στείλουν στο γυµνάσιο. Έτσι, παρέµεινε στο χωριό, όπου ασχολήθηκε µε γεωργικές εργασίες. Το 1943, 19 µόλις χρόνων, κατατάχθηκε εθελοντικά στον Βρετανικό στρατό και υπηρέτησε στην Αίγυπτο και την Ιταλία. Αποστρατεύτηκε το 1946, όµως δεν γύρισε στην Κύπρο και στην αγροτική ζωή του χωριού του, γιατί είχε ένα και µοναδικό όνειρο στη ζωή του: να σπουδάσει ζωγραφική, για την οποία είχε εκδηλώσει ζωηρό ενδιαφέρον από το δηµοτικό σχολείο. Πήγε λοιπόν στην Αγγλία, όπου, το 1948, κατόρθωσε να εγγραφεί πρώτα στο St. Martin’s School of Art και αργότερα στο Heatherley’s School. Με την αποπεράτωση των σπουδών του, το 1954, επέστρεψε στην Κύπρο όπου εργάστηκε και έκανε τις πρώτες του εκθέσεις. Το 1956 όµως αποφάσισε να φύγει πάλι. Αυτή τη φορά πήγε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις σπουδές του στο Ατελιέ του André Lhote. Έµεινε στο Παρίσι τρία χρόνια, όταν τον Ιούλιο του 1959 γύρισε στην Κύπρο για να εγκατασταθεί µόνιµα. Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χρόνια πυρετώδους και πολυδιάστατης δηµιουργίας. Με το πρωτοποριακό του έργο, ο Σάββα, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο σύγχρονό του ζωγράφο, συνέβαλε στην ανανέωση της κυπριακής τέχνης.


Christophoros Savva was born into a large, rural family, on the 8th of July 1924, in Marathovounos, a village on the south side of the Pentadaktylos mountain range. He finished his village elementary school, but his parents did not have the means to send him to high school. So he remained in the village, where he occupied himself with farming work. In 1943, at the age of nineteen, he joined the British Army as a volunteer and served in Egypt and Italy. He was demobilised in 1946, but he did not return to Cyprus and the rural life of his village. His one and only ambition in life was to study painting, in which he had already shown a lively interest from his elementary school days. So he went to England where in 1948, he succeeded in enrolling, first at St. Martin’s School of Art, and later, at  Heatherley’s School. On completion of his studies in 1954, he came back to Cyprus where he worked and organised his first exhibitions. In 1956, however, he decided to leave again. This time he went to Paris to continue his studies at the Atelier of André Lhote. He studied in Paris for three years, when in 1959 he came back to Cyprus to settle permanently. The years, which followed, were years of a feverish and multidimensional creation. With his avant-garde work, Savva, has perhaps more than any of his contemporaries, contributed to the renewal of Cypriot Art.

Valesta 36Α, 2370 Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22 35 80 28
Email: info@armidabooks.com

Newsletter

Follow Us

Copyright © 2024 Armida Books. Website created by ruxbo