Αναστάσης Πισσούριος

Αναστάσης Πισσούριος

Ο Αναστάσης Πισσούριος εγεννήθηκεν στην Κύπρο το 1980. Εν απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών τζιαι έκαμεν μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο τμήμα Modern European Phi losophy στο Kingston University. Έμεινεν στην Αγγλία για δέκα χρόνια τζιαι εδίδασκεν την Νέαν Ελληνικήν τζιαι την Κυπριακήν σαν δεύτερη γλώσσα. Σήμερα, ζει τζιαι δουλεύκει στην Κύπρο σαν εκπαιδευτικός.

Valesta 36Α, 2370 Agios Dometios,
Nicosia, Cyprus
Phone: +357 22 35 80 28
Email: info@armidabooks.com

Newsletter

Follow Us

Copyright © 2024 Armida Books. Website created by ruxbo